Ervaringen/reviews:

Het leven lacht mij weer toe.

Een aantal jaar geleden ben ik zoals zovelen getroffen door een burn-out. Ik ben sindsdien een lange weg gegaan in zowel het reguliere als het alternatieve circuit. Van psychiater tot hypnotherapeut en van diepgaande meditatieretraites tot het innemen van talloze middeltjes voorgeschreven door uiterst kundige natuurgeneeskundigen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik heb het geprobeerd. Niets hielp. Tot ik met Chagai en zijn bijzondere healing methode in aanraking kwam. In het begin was ik als nuchtere Hollandse uiteraard heel sceptisch. Maar ik had al zoveel geprobeerd, dit kon er ook nog wel bij.

Hoe ET-healing werkt is met ons menselijke brein niet te verklaren, het is alleen maar te voelen. Dat het echt werkt heb ik tijdens de eerste (en tot nu toe enige) sessie ervaren. Het was zo bijzonder dat ik het eigenlijk niet eens kan omschrijven, maar het was alsof alle blokkades in mijn lichaam en geest werden geopend. Het is nu 2 maanden geleden en sindsdien voel ik dat ik weer in contact ben met mijzelf, met de bron. De energie voel ik nog dagelijks door mijn lichaam stromen. Het leven lacht mij weer toe en is weer van mij! Ik kan het echt iedereen aanraden!
- Karin -

Sessie met de E.T. en Chagai heeft ons veel gebracht

Onze sessie met de E.T. en Chagai in Eindhoven heeft ons veel gebracht. De E.T werken in meerdere lagen van het Auraveld. Ze hebben onder andere een bacterie uit het lichaam gehaald, die er al jaren zat en die verstorend werkte op het systeem. Je voelt ze door je lichaam gaan en diverse plekken aanraken.

Vaak is het een fysieke sensatie en het lijkt of ze onder de huid werken. De plekken die Chagai aanraakt zijn het referentiekader. Erg bijzonder deze ervaring en samenwerking, het is liefdevol en intens.

Bedankt E.T's en Chagai 
- Janneke en Iris -

De eerste healing was een gevoel van thuiskomen

Ik heb 2 keer een healing van Chagai ontvangen. De eerste healing was een gevoel van thuiskomen. Het gaf mij veel energie en zelfbewustzijn. De tweede healing na Chagai zijn eigen transformatie heeft mij geholpen met bewust worden van mijn eigen kracht en zelfhealing. Het heeft mij inzicht en mogelijkheden gegeven om mij zelf te helen wanneer ik maar wil. Ik raad het aan om dit ook te doen en te leren. Dank je Chagai voor alles.
- Richard -

Ongelofelijk, na 15 jaar heb ik weer auto gereden!

Wauw, wat een geweldige sessie heb ik - weer - gehad bij Chagai!
Als ET Healer ben ik goed bekend met Chagai's eerdere werk. Ik was dan ook erg geïnteresseerd in zijn nieuwe benadering van zelfheling, via het hart. Ik besloot dat het tijd was mijn rij angst aan te pakken. Sinds ik mijn rijbewijs heb gehaald (na zo'n 100 lessen…), heb ik eigenlijk nooit meer echt gereden. Ik voelde me er niet zeker genoeg onder, het voelde niet veilig.

Tijdens de sessie gaven we mijn lichaam de opdracht om het oude programma van angst om te rijden te verwijderen. Mijn hele lichaam reageerde direct met bewegingen, twitches en energie shifts. Daarna gaven we opdracht om het nieuwe programma te ontvangen en installeren. Opnieuw volgde een directe reactie: mijn hart gebied werd van de tafel opgetild door de energieën. Mijn hele lichaam 'bubbelde'. Het was alsof de nieuwe informatie naar al mijn cellen werd gecommuniceerd en geïntegreerd. Indrukwekkend. Ik kreeg ook een duidelijk beeld te zien van mezelf terwijl ik autoreed, genietend van een muziekje, de wind door mijn haren. Ik kreeg zo'n sterk gevoel van vrijheid dat er een grote glimlach op mijn gezicht kwam, die daar de rest van de sessie aanwezig bleef. Ik voelde me zo licht, zo vrolijk! De gedachte "ik ga een auto kopen" kwam binnen in mijn bewustzijn. Ik moest er heel erg om giechelen omdat dit niet echt een gedachte is die ik had verwacht ooit te hebben!

Na de sessie grapte ik tegen Chagai dat hij me nu natuurlijk wel zou toevertrouwen om in zijn auto te rijden. Hij zei dat hij precies hetzelfde dacht! Na ongeveer 15 jaar zonder rijden stapte ik weer achter het stuur, spannend natuurlijk, maar ook met een kalm vertrouwen en zonder klamme handjes. De eerste regels die we Sinatra hoorden zingen op de radio waren "We'd ride in limousines; their chauffeurs would drive…" Wat een treffende synchroniciteit!

Chagai is een geweldige, ervaren healer en een liefhebbend, zachtmoedig persoon. Ik raad je absoluut aan om naar hem toe te gaan als je worstelt met je gezondheid of andere zaken waar je meer balans in wilt vinden. Heling vanuit het hart is erg krachtig.
Enjoy the ride ;)!
- Esther van den Wildenberg -

Diep geraakt door zijn zuivere manier van werken

n september 2016 besloot ik een afspraak te maken met Chagai, omdat ik mijn gezondheid wilde verbeteren. Chagai begeleidt je naar je eigen kracht. Hij geeft je de 'tools' om jezelf te genezen. Hierdoor voel ik mij meer verbonden met mijn eigen lichaam en is mijn bewustzijn gegroeid.

Ook heb ik nu zelf ervaren dat we veel krachtiger zijn dan we zelf denken. Voor mij zijn de sessies levensveranderend. Iedere dag voel ik mij beter en dat is geweldig! Daarom wil ik Chagai vanuit mijn hart bedanken voor zijn hulp en steun.

Ik ben diep geraakt door zijn zuivere manier van werken. Chagai is een warm en sympathiek persoon en een betrouwbare healer met een prachtige gave. Ik ben heel dankbaar dat ik hem heb ontmoet.
- Inge-Mar -

Hij doet er alles aan om je eigen genezingskracht aan te spreken

Vanwege extreme vermoeidheid ten gevolge van C.V.S. (het chronisch vermoeidheidssyndroom) ben ik eind 2015 bij Chagai terecht gekomen. Sindsdien ga ik regelmatig naar Eindhoven voor een behandeling. Wat mij zo aanspreekt aan de manier waarop Chagai nu te werk gaat, is dat hij er alles aan doet om je eigen genezingskracht aan te spreken. Hij doet dit door middel van een "reis door je lichaam", zoals ik het zou omschrijven. Dit is een aangename ervaring die voor mij tegelijkertijd meer duidelijkheid bracht over mijn ziektebeeld als het onderliggende probleem aanpakt. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat, na ondertussen alweer anderhalf jaar aan huis gekluisterd te zijn door mijn C.V.S., mijn energieniveau eindelijk in een opwaartse spiraal terecht gekomen is! Het fijne aan zijn manier van werken is, dat doordat hij je leert je eigen genezingskracht te gebruiken, dit handvatten zijn waarop je altijd terug kunt pakken.

Daarnaast vind ik Chagai zelf een fijn persoon om als behandelaar te hebben. Hij is een bescheiden, maar warme en betrouwbare man met hart voor zijn werk. Bijzonder is dat hij, wanneer er zich bij mij een noodsituatie voordeed, ten alle tijde bereid was te helpen.
Ik ben blij dat ik bij Chagai terecht ben gekomen.
- Lotte -

Hij heeft me begeleid naar mijn kracht

k stuurde Chagai een mail met de vraag of hij me van mijn angst af kon helpen voor de 'slechte' aliens en hij mailde me de volgende dag al terug dat hij me wilde bellen. De volgende dag belde hij me en hij voelde dat het urgent was. Dezelfde dag mocht ik naar Eindhoven komen voor een sessie.

Daar ben ik dus gisteren geweest en ik ben zo blij dat ik gegaan ben. Hij heeft me begeleidt naar mijn kracht en wat zo fijn was, dat hij na de sessie me aankeek en zei dat hij heeft kunnen voelen en zien hoe heftig het is wat ik heb meegemaakt en dat de manipulatie op mentaal, emotioneel en seksueel niveau heeft plaatsgevonden. En dit had ik hem niet verteld! Ik heb alles bewust meegemaakt, maar kon er niet uitkomen. Nog steeds was ik onzeker of dat wat ik in mijn lichaam voelde wel of niet goed was, van mezelf of manipulatie. Als het om andere gaat sta ik als een huis, maar als het om mezelf gaat voelt het heel onzeker.

Dat Chagai doet wat hij nu doet voelt zo goed en is zo nodig. Ik ben dankbaar hoe alles loopt en dat ik deze kans krijg om te leven. Ik heb zelfmoord gevoelens gehad na dit alles en nu voel ik me zo dankbaar en blij! Hagai zei tegen me:" All to make you stronger." Waarop ik zei: "I know!" Dat het nu zo goed met me gaat, dat ik zelf mensen mag begeleiden door diepgaande transformatieprocessen heen, dat het goed gaat met mijn kinderen, die dit alles ook hebben meegemaakt en dat ik zoveel liefde en ondersteuning krijg van mijn vrienden bewijst dat het goede overwint als je je daar op richt. In al deze ellende is er ook veel steun geweest en kwamen er steeds weer de goede mensen op mijn pad. Voor deze ervaring dacht ik meer op een nieuwsgierige manier na over aliens, ik had geen idee van deze praktijken.

Zie ook deze lezersbrief op EarthMatters.
- Jolette -

I felt this great softness (love) around me

Hello Chagai! About The healing yesterday I'd like to say that I felt a great softness around me. Some would say "love" but I prefer the word "softness" which probably means the same. I am thankful to have met you and I feel blessed to be in this process of healing myself!!
- Marianne -

I am deeply touched by his pure way of working

In September 2016 I decided to make an appointment with Chagai, because I wanted to improve my health. Chagai will guide you to your own healing power. He gives you the 'tools' to heal yourself. As a result, I feel more connected to my own body and my consciousness has grown.

Now I have also experienced myself that we are much more powerful than we think. To me the sessions are life-changing. Every day I feel better now and that's great! I would therefore like to thank Chagai from my heart for his help and support.

I am deeply touched by his pure way of working. Chagai is a warm and sympathetic person and a reliable healer with a wonderful gift. I am very grateful to have met him.
- Inge-Mar -

He puts all his effort in activating your own healing powers

Because of extreme fatigue as a result of C.F.S. (the chronic fatigue syndrome) I came to Chagai first at the end of 2015. Since than I regularly visit Eindhoven for a healing. What jumps out in the way Chagai works now, is the fact that he puts all his effort in activating your own healing powers. He does this by a "journey through your own body", as I would describe it. It is a pleasant experience that at the same time brought forward more information about my disease as dealing with the underlying problem. For me this resulted in, after already a year and a half of sitting at home because of my C.F.S., an energy level that finally got in an upwards spiral! What I like about the way he works, by learning you how to use your own healing powers, is that he gives you something you can always use later on.

Besides this, I also like to say that Chagai is a nice person to work with. He is a modest, but warm and trustable man who clearly loves his work. I found it exceptional that when I had an emergency, he was at all times prepared to help me out.
I am glad that I ended up at Chagai.
- Lotte -

After 15 years I drove a car again!

Wow, what - another - amazing session I had with Chagai! As a current ET Healer I was already very familiar with Chagai's previous work. Of course I was very interested about his new approach of self-healing, from the heart. I decided it was time to tackle my fear of driving. Since I got my driver's license (after 100 lessons…) I never actually got accustomed to driving, I never felt confident. During the session we/I commanded my body to remove the old program of fear of driving. My entire body immediately responded with energy shifts, twitches, and movements. Next we/I commanded to receive and install the new program. Again, my body immediately responded. My heart center was lifted off the table by the energies. My entire body was 'bubbling', it felt like all my cells were receiving and integrating the new program. Amazing. I also received a clear 'visual' of me, driving a car, enjoying some music and the wind blowing through my hair. It gave me such a strong feeling of freedom that a big smile appeared on my face which stayed there for the rest of the session. I felt so light, so joyful! The thought "I'm going to buy a car!" came into my consciousness. I started to giggle since I had never expected myself having such a thought! After the session I 'joked' to Chagai that of course he would trust me now to drive his car. He said he was thinking the exact same thing! After approx. 15 years of no driving I stepped behind the wheel, with a certain excitement, but with confidence and no sweat in my hands. The Sinatra song on the radio sang "We'd ride in limousines; their chauffeurs would drive"! Great synchronicity!

Chagai, is a great healer and wonderful, gentle and caring person. I definitely recommend to go and see him when you're struggling with your health or other issues you would like to find more balance in. Healing from the heart is very powerful.
Enjoy the ride ;)!
- Esther van den Wildenberg -
quote-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram