Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 behoren alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Graag leg ik uit wat dit inhoudt. 

Natuurlijk hoop ik dat u tevreden bent over de geboden zorg. Mocht er iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan nodig ik u uit om dit eerst met mij te bespreken.

Wanneer we er niet in slagen om uw klacht op te lossen, dan kunt u zich richten tot Klachtenportaal Zorg, waar mijn praktijk bij is aangesloten.

U kunt een klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris:

  • Via www.klachtenportaalzorg.nl kunt u een klachtenformulier invullen
  • Per e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
  • Schriftelijk: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

 

Klachtenportaalzorg